• Art. 25. - Kolegium elek...
  28.02.2024

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Stan prawny aktualny na dzień: 28.02.2024

Dz.U.2023.0.742 t.j. - Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Obserwuj akt

Art. 25. szkol. wyższe i nauk


Kolegium elektorów

1.
Skład kolegium elektorów w uczelni publicznej oraz tryb wyboru jego członków określa statut, przy czym nie mniej niż 20% składu stanowią studenci i doktoranci. Liczbę studentów i doktorantów ustala się proporcjonalnie do liczebności obu tych grup w uczelni, z tym że każda z tych grup jest reprezentowana przez co najmniej jednego przedstawiciela.
2.
Członkiem kolegium elektorów może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 20 członkostwo w radzie uczelni ust. 1 pkt 1–5 i 7.
3.
Do członków kolegium elektorów przepisy art. 20 członkostwo w radzie uczelni ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
4.
Tryb wyboru do kolegium elektorów studentów i doktorantów oraz czas trwania ich członkostwa w kolegium elektorów określają odpowiednio regulamin samorządu studenckiego i regulamin samorządu doktorantów.
5.
Kadencja kolegium elektorów trwa 4 lata.
Art. 25. Kolegium elektorów - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...