• Art. 251. - Skład PKA
  20.05.2024
Obserwuj akt

Art. 251. szkol. wyższe i nauk


Skład PKA

1.
PKA jest instytucją działającą niezależnie na rzecz doskonalenia jakości kształcenia.
2.
W skład PKA wchodzi:
1)
nie więcej niż 100 członków;
2)
przewodniczący PSRP.
3.
Członków PKA powołuje minister.
4.
Kandydatów na członków PKA mogą zgłosić uczelnie, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwana dalej „RGNiSW”, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, prezydium PKA, PSRP, ogólnokrajowe stowarzyszenia naukowe i organizacje pracodawców.
5.
Członkiem PKA może być osoba, która:
1)
ma nieposzlakowaną opinię i przestrzega zasad etyki naukowej;
2)
posiada co najmniej stopień doktora i osiągnięcia dydaktyczne, a w przypadku kandydata zgłoszonego przez organizację pracodawców – wykształcenie wyższe;
3)
nie ukończyła 70. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji;
4)
spełnia wymagania, o których mowa w art. 20 członkostwo w radzie uczelni ust. 1 pkt 1–5.
6.
Członkiem PKA nie może być:
1)
członek KEN;
2)
założyciel;
3)
rektor;
4)
członek rady uczelni;
5)
pracownik Biura PKA.
7.
Rektor, na wniosek członka PKA będącego nauczycielem akademickim, może zwolnić go całkowicie lub częściowo z obowiązków dydaktycznych.
Art. 251. Skład PKA - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...