• Art. 271. - Tryb powoływ...
  07.06.2023
Obserwuj akt

Art. 271. szkol. wyższe i nauk


Tryb powoływania i skład KEN

1.
KEN powołuje minister.
2.
W skład KEN wchodzą:
1)
po 3 przedstawicieli poszczególnych dziedzin;
2)
7 osób z doświadczeniem w zakresie polityki naukowej.
3.
Członkowie KEN, o których mowa w ust. 2 pkt 1, są powoływani spośród osób, o których mowa w ust. 4.
4.
Uczelnia, instytut PAN, instytut badawczy oraz instytut międzynarodowy mogą zgłosić po jednym kandydacie w każdej dziedzinie, w ramach której prowadzą działalność naukową, jeżeli:
1)
co najmniej w 1 dyscyplinie w danej dziedzinie posiadają kategorię naukową A+, A albo B+ albo uprawnienie nadane w trybie określonym w art. 226a nadawanie uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego ust. 1 oraz
2)
nie posiadają kategorii naukowej C.
5.
Kadencja KEN trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia. Ta sama osoba może być członkiem KEN nie dłużej niż przez 2 kolejne kadencje.
5a.
W przypadku zmiany w klasyfikacji dziedzin i dyscyplin polegającej na:
1)
wyodrębnieniu nowej dziedziny,
2)
włączeniu dziedziny do innej dziedziny albo do innych dziedzin
– KEN działa w dotychczasowym składzie do końca kadencji, w trakcie której wyodrębnienie albo włączenie nastąpiło.
6.
Pracami KEN kieruje przewodniczący, wskazany przez ministra spośród członków KEN.
7.
Obsługę KEN zapewnia urząd obsługujący ministra.
Art. 271. Tryb powoływania i skład KEN - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...