• Art. 272. - Wymogi wobec...
  28.05.2023
Obserwuj akt

Art. 272. szkol. wyższe i nauk


Wymogi wobec członków KEN

1.
Członkiem KEN może być osoba, która:
1)
ma nieposzlakowaną opinię i przestrzega zasad etyki naukowej;
2)
nie popełniła czynu określonego w art. 115 naruszanie cudzych praw autorskich ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem;
3)
posiada co najmniej stopień doktora;
4)
aktywnie uczestniczy w realizacji badań naukowych i ma znaczące osiągnięcia w tym zakresie;
5)
nie ukończyła 70. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji KEN;
6)
spełnia wymagania, o których mowa w art. 20 członkostwo w radzie uczelni ust. 1 pkt 1–6.
2.
Członkiem KEN nie może być:
1)
członek PKA;
2)
członek RDN;
3)
członek Komitetu Polityki Naukowej, zwanego dalej „KPN”;
4)
rektor;
5)
(uchylony)
6)
Prezes i wiceprezes PAN;
7)
przewodniczący lub wiceprzewodniczący RGNiSW;
8)
dyrektor instytutu PAN;
9)
dyrektor instytutu badawczego;
10)
dyrektor instytutu międzynarodowego;
11)
Sekretarz Generalny Akademii Kopernikańskiej;
12)
Dyrektor Centrum Badawczego Mikołaja Kopernika.

Art. 272. Wymogi wobec członków KEN - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...