• Art. 323. - Uprawnienia ...
  21.03.2023

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Stan prawny aktualny na dzień: 21.03.2023

Dz.U.2022.0.574 t.j. - Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Obserwuj akt

Art. 323. szkol. wyższe i nauk


Uprawnienia cudzoziemców w zakresie studiów, kształcenia i działalności naukowej

1.
Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia, kształcenie w szkołach doktorskich, studia podyplomowe, kształcenie specjalistyczne i inne formy kształcenia oraz uczestniczyć w prowadzeniu działalności naukowej lub w prowadzeniu kształcenia, na podstawie:
1)
umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
2)
umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;
3)
decyzji ministra;
4)
decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;
5)
decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu;
6)
decyzji administracyjnej rektora, dyrektora instytutu PAN, dyrektora instytutu badawczego lub dyrektora instytutu międzynarodowego.
2.
Minister może przyznać cudzoziemcowi stypendium, finansowanie lub dofinansowanie do kosztów opłat za usługi edukacyjne oraz ryczałt na koszty podróży, utrzymania i zakwaterowania. Środki finansowe są wypłacane za pośrednictwem NAWA.
3.
Minister może upoważnić dyrektora NAWA do wydawania decyzji:
1)
o których mowa w ust. 1 pkt 3;
2)
w sprawach, o których mowa w ust. 2;
3)
o których mowa w art. 324 zwolnienia cudzoziemców z opłat za studia ust. 1 pkt 2, dla cudzoziemców niebędących stypendystami NAWA.

Art. 323. Uprawnienia cudzoziemców w zakresie studiów, ks... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...