• Art. 40. - Odmowa wpisu ...
  21.02.2024

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Stan prawny aktualny na dzień: 21.02.2024

Dz.U.2023.0.742 t.j. - Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Obserwuj akt

Art. 40. szkol. wyższe i nauk


Odmowa wpisu uczelni do ewidencji uczelni niepublicznych

1.
Minister, w drodze decyzji administracyjnej, odmawia wpisu uczelni niepublicznej do ewidencji, jeżeli:
1)
założyciel został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego;
2)
założyciel posiada wymagalne zobowiązania wobec Skarbu Państwa;
3)
założyciel został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe – w przypadku gdy jest osobą fizyczną;
4)
założyciel został postawiony w stan likwidacji albo upadłości – w przypadku gdy jest osobą prawną;
5)
w stosunku do którejkolwiek z osób umocowanych do reprezentacji założyciela będącego osobą prawną zachodzi przynajmniej jedna z przesłanek określonych w pkt 1–3;
6)
projekt statutu jest niezgodny z przepisami prawa;
7)
PKA wydała negatywną opinię w sprawie wpisu do ewidencji lub w sprawie pozwolenia na utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu.
2.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1–6, minister wydaje decyzję bez zasięgania opinii PKA.
Art. 40. Odmowa wpisu uczelni do ewidencji uczelni niepub... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...