• Art. 48. - Odesłanie do ...
  25.02.2024

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Stan prawny aktualny na dzień: 25.02.2024

Dz.U.2023.0.742 t.j. - Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Obserwuj akt

Art. 48. szkol. wyższe i nauk


Odesłanie do przepisów ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego

Do postępowań w sprawach, o których mowa w art. 16 zastrzeżone nazwy uczelni ust. 6, art. 37 ewidencja uczelni niepublicznych ust. 7, art. 41 przedłużenie ważności wpisu uczelni do ewidencji uczelni niepublicznych ust. 3, art. 45 likwidacja uczelni niepublicznej przez założyciela ust. 1, art. 46 tryb likwidacji uczelni niepublicznej ust. 7 i art. 47 tworzenie uczelni lub filii na terytorium RP przez uczelnię zagraniczną pkt 1, nie stosuje się przepisów art 35–37, art. 79a składanie dodatkowych dowodów oraz art 96a–96n ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ‒ Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i 2185), zwanej dalej „Kpa”.
Art. 48. Odesłanie do przepisów ustawy – Kodeks postępowa... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...