• Art. 74. - Dokumentacja ...
  04.03.2024

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Stan prawny aktualny na dzień: 04.03.2024

Dz.U.2023.0.742 t.j. - Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Obserwuj akt

Art. 74. szkol. wyższe i nauk


Dokumentacja przebiegu studiów

1.
Uczelnia dokumentuje przebieg studiów.
2.
Dokumentację przebiegu studiów stanowią:
1)
album studentów;
2)
teczki akt osobowych studentów;
3)
księga dyplomów.
3.
Dokumentacja przebiegu studiów może być prowadzona w postaci elektronicznej.
4.
Uczelnia wydaje studentowi legitymację studencką.
4a.
Uczelnia, w której student zagranicznej uczelni odbywa część studiów, wydaje temu studentowi, na jego wniosek, legitymację studencką.
5.
Uczelnia może wydać studentowi indeks.

Art. 74 z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług określonych w ustawie – ogłoszonym w komunikacie w M.P. przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki otrzyma następujące brzmienie:
1.
Uczelnia dokumentuje przebieg studiów.
2.
Dokumentację przebiegu studiów stanowią:
1)
album studentów;
2)
teczki akt osobowych studentów;
3)
księga dyplomów.
3.
Dokumentacja przebiegu studiów może być prowadzona w postaci elektronicznej.
4.
Uczelnia wydaje studentowi legitymację studencką.
4a.
Uczelnia, w której student zagranicznej uczelni odbywa część studiów, wydaje temu studentowi, na jego wniosek, legitymację studencką.
4b. Legitymacja studencka jest wydawana w postaci:
1)
dokumentu mobilnego, o którym mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 7 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234) – studentowi posiadającemu numer PESEL;
2)
elektronicznej karty procesorowej:
a) studentowi nieposiadającemu numeru PESEL,
b) na wniosek studenta.

5.
Uczelnia może wydać studentowi indeks.
Art. 74. Dokumentacja przebiegu studiów - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...