• Art. 79. - Opłaty pobier...
  25.02.2024

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Stan prawny aktualny na dzień: 25.02.2024

Dz.U.2023.0.742 t.j. - Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Obserwuj akt

Art. 79. szkol. wyższe i nauk


Opłaty pobierane przez uczelnię publiczną

1.
Uczelnia publiczna może pobierać opłaty za usługi edukacyjne związane z:
1)
kształceniem na studiach niestacjonarnych;
2)
powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce;
3)
kształceniem na studiach w języku obcym;
4)
prowadzeniem zajęć nieobjętych programem studiów;
5)
kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim.
2.
Uczelnia publiczna może pobierać opłaty również za:
1)
przeprowadzenie rekrutacji;
2)
przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się;
3)
wydanie indeksu i legitymacji studenckiej oraz duplikatów tych dokumentów;
4)
wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów lub odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym, o którym mowa w art. 77 dyplom ukończenia studiów ust. 2;
5)
wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu;
6)
korzystanie z domów studenckich i stołówek studenckich.
3.
Uczelnia publiczna ustala warunki i tryb zwalniania z opłat, o których mowa w ust. 1 i 2.
Art. 79. Opłaty pobierane przez uczelnię publiczną - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...