• Art. 85. - Prawa student...
  26.05.2024

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Stan prawny aktualny na dzień: 26.05.2024

Dz.U.2023.0.742 t.j. - Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Obserwuj akt

Art. 85. szkol. wyższe i nauk


Prawa studenta

1.
Student ma prawo do:
1)
przenoszenia i uznawania punktów ECTS,
2)
odbywania studiów według indywidualnej organizacji studiów,
3)
usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach, urlopów od zajęć oraz urlopów od zajęć z możliwością przystąpienia do weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów,
4)
zmiany kierunku studiów,
5)
przeniesienia na studia stacjonarne albo niestacjonarne,
6)
przystąpienia do egzaminu komisyjnego przy udziale wskazanego przez niego obserwatora,
7)
powtarzania określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce
– na zasadach określonych w regulaminie studiów.
2.
Studentce w ciąży i studentowi będącemu rodzicem nie można odmówić zgody na:
1)
odbywanie studiów na określonym kierunku i poziomie według indywidualnej organizacji studiów do czasu ich ukończenia – w przypadku studiów stacjonarnych;
2)
urlop, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.
3.
Student będący rodzicem składa wniosek o urlop, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, w okresie 1 roku od dnia urodzenia dziecka.
4.
Urlopu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, dla:
1)
studentki w ciąży udziela się na okres do dnia urodzenia dziecka,
2)
studenta będącego rodzicem udziela się na okres do 1 roku
– z tym że jeżeli koniec urlopu przypada w trakcie semestru, urlop może być przedłużony do końca tego semestru.
Art. 85. Prawa studenta - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...