• Art. 94. - Obowiązek pow...
  05.03.2024

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Stan prawny aktualny na dzień: 05.03.2024

Dz.U.2023.0.742 t.j. - Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Obserwuj akt

Art. 94. szkol. wyższe i nauk


Obowiązek powiadomienia o okolicznościach powodujących utratę prawa do stypendium

1.
Student ubiegający się o świadczenie, o którym mowa w art. 86 stypendia studenckie ust. 1 pkt 1, 2 i 4, albo otrzymujący takie świadczenie niezwłocznie powiadamia uczelnię o wystąpieniu okoliczności powodującej utratę prawa do świadczenia na podstawie art. 93 zasady przyznawania stypendiów i zapomogi ust. 3–8.
2.
Decyzja o przyznaniu świadczenia, o którym mowa w art. 86 stypendia studenckie ust. 1 pkt 1–4, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student utracił prawo do świadczenia z powodu uzyskania tytułu zawodowego, o którym mowa w art. 93 zasady przyznawania stypendiów i zapomogi ust. 3 i 8, został skreślony z listy studentów na kierunku studiów, na którym otrzymywał świadczenie, albo upłynął okres, o którym mowa w art. 93 zasady przyznawania stypendiów i zapomogi ust. 4, 5 i 7.
Art. 94. Obowiązek powiadomienia o okolicznościach powodu... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...