• § 11. tech. war. budynków...
  24.04.2024

§ 11 tech. war. budynków


Wymogi dotyczące budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi; uciążliwości

1.
Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinien być wznoszony poza zasięgiem zagrożeń i uciążliwości określonych w przepisach odrębnych, przy czym dopuszcza się wznoszenie budynków w tym zasięgu pod warunkiem zastosowania środków technicznych zmniejszających uciążliwości poniżej poziomu ustalonego w tych przepisach bądź zwiększających odporność budynku na te zagrożenia i uciążliwości, jeżeli nie jest to sprzeczne z warunkami ustalonymi dla obszarów ograniczonego użytkowania, określonych w przepisach odrębnych.
2.
Do uciążliwości, o których mowa w ust. 1, zalicza się w szczególności:
1)
szkodliwe promieniowanie i oddziaływanie pól elektromagnetycznych;
2)
hałas i drgania (wibracje);
3)
zanieczyszczenie powietrza;
4)
zanieczyszczenie gruntu i wód;
5)
powodzie i zalewanie wodami opadowymi;
6)
osuwiska gruntu, lawiny skalne i śnieżne;
7)
szkody spowodowane działalnością górniczą.
§ 11 Wymogi dotyczące budynków z pomieszczeniami przeznac... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...