• § 183. tech. war. budynkó...
  03.03.2024

§ 183 tech. war. budynków


Warunki techniczne dotyczące instalacji elektrycznych

1.
W instalacjach elektrycznych należy stosować:
1)
złącza instalacji elektrycznej budynku, umożliwiające odłączenie od sieci zasilającej i usytuowane w miejscu dostępnym dla dozoru i obsługi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, wpływami atmosferycznymi, a także ingerencją osób niepowołanych;
2)
oddzielny przewód ochronny i neutralny, w obwodach rozdzielczych i odbiorczych;
3)
urządzenia ochronne różnicowoprądowe uzupełniające podstawową ochronę przeciwporażeniową i ochronę przed powstaniem pożaru, powodujące w warunkach uszkodzenia samoczynne wyłączenie zasilania;
4)
wyłączniki nadprądowe w obwodach odbiorczych;
5)
zasadę selektywności (wybiórczości) zabezpieczeń;
6)
przeciwpożarowe wyłączniki prądu;
7)
połączenia wyrównawcze główne i miejscowe, łączące przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji i konstrukcji budynku;
8)
zasadę prowadzenia tras przewodów elektrycznych w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów;
9)
przewody elektryczne z żyłami wykonanymi wyłącznie z miedzi, jeżeli ich przekrój nie przekracza 10 mmidx2;
10)
urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej.
1a.
Połączeniami wyrównawczymi, o których mowa w ust. 1 pkt 7, należy objąć:
1)
instalację wodociągową wykonaną z przewodów metalowych;
2)
metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej;
3)
instalację ogrzewczą wodną wykonaną z przewodów metalowych;
4)
metalowe elementy instalacji gazowej;
5)
metalowe elementy szybów i maszynowni dźwigów;
6)
metalowe elementy przewodów i wkładów kominowych;
7)
metalowe elementy przewodów i urządzeń do wentylacji i klimatyzacji;
8)
metalowe elementy obudowy urządzeń instalacji telekomunikacyjnej.
2.
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, należy stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000 midx3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem.
3.
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany.
4.
Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może powodować samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego, z wyjątkiem źródła zasilającego oświetlenie awaryjne, jeżeli występuje ono w budynku.
§ 183 Warunki techniczne dotyczące instalacji elektrycznych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...