• § 309. tech. war. budynkó...
  04.10.2022

§ 309 tech. war. budynków


Odpowiednie materiały i wyroby dla higieny i zdrowia

Budynek powinien być zaprojektowany i wykonany z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników lub sąsiadów, w szczególności w wyniku:
1)
wydzielania się gazów toksycznych;
2)
obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu;
3)
niebezpiecznego promieniowania;
4)
zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby;
5)
nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub ciekłej;
6)
występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach;
7)
niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego;
8)
przedostawania się gryzoni do wnętrza;
9)
ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego.
§ 309 Odpowiednie materiały i wyroby dla higieny i zdrowia - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...