• § 314. tech. war. budynkó...
  04.10.2022

§ 314 tech. war. budynków


Budynek w strefie przekraczającej dopuszczalny poziom oddziaływania pola elektromagnetycznego

Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi nie może być wzniesiony na obszarach stref, w których występuje przekroczenie dopuszczalnego poziomu oddziaływania pola elektromagnetycznego, określonego w przepisach odrębnych dotyczących ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych.
§ 314 Budynek w strefie przekraczającej dopuszczalny pozi... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...