• Rozporządzenie Ministra I...
  19.08.2022

Rozdział 11. Szczególne wymagania dotyczące pomieszczeń inwentarskich

Pomieszczenie przeznaczone dla inwentarza żywego powinno odpowiadać potrzebom wynikającym z zasad racjonalnego utrzymywania zwierząt oraz odpowiednich warunków pracy obsługi, a także powinno spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budynków inwentarskich i ewakuacji zwierząt, określone w dziale VI rozdziale 9.
W pomieszczeniu przeznaczonym dla inwentarza żywego należy zapewnić:
1)
oświetlenie światłem dziennym lub sztucznym, przystosowane do gatunku i grupy zwierząt,
2)
wymianę powietrza, wymaganą dla określonego gatunku i grupy zwierząt,
3)
utrzymanie właściwej temperatury,
4)
zabezpieczenie przed wpływami atmosferycznymi oraz wilgocią z podłoża i zalegających odchodów zwierzęcych,
5)
odprowadzenie ścieków ze stanowisk dla zwierząt do zewnętrznych lub wewnętrznych zbiorników szczelnych,
6)
wyposażenie w instalacje i urządzenia elektryczne, dostosowane do przeznaczenia pomieszczeń,
oraz odpowiednie warunki do pracy obsługi.
Dopuszcza się niewyposażenie pomieszczenia przeznaczonego dla inwentarza żywego, użytkowanego okresowo, w instalacje i urządzenia elektryczne.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...