• Art. 100. funkcjonow. UE ...
  02.10.2023

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Stan prawny aktualny na dzień: 02.10.2023

Dz.U.2004.90.864/2 - Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony

Art. 100. funkcjonow. UE


Odpowiednie stosowanie przepisów Traktatu do transportu kolejowego, drogowego i żeglugi śródlądowej

1.
Postanowienia niniejszego tytułu stosują się do transportu kolejowego, drogowego i żeglugi śródlądowej.

2.
Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, mogą ustanowić odpowiednie przepisy dotyczące transportu morskiego i lotniczego. Stanowią one po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów.
Art. 100. Odpowiednie stosowanie przepisów Traktatu do t... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...