• Traktat o funkcjonowaniu ...
  04.06.2023

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Stan prawny aktualny na dzień: 04.06.2023

Dz.U.2004.90.864/2 - Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony

Rozdział 2. Współpraca celna

W zakresie stosowania Traktatów Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, podejmują środki w celu wzmocnienia współpracy celnej między Państwami Członkowskimi i między nimi a Komisją.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...