• Art. 18. TUE - Wysoki prz...
  25.02.2024

Traktat o Unii Europejskiej

Stan prawny aktualny na dzień: 25.02.2024

Dz.U.2004.90.864/30 - Traktat o Unii Europejskiej - tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony

Art. 18. TUE


Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

1.
Rada Europejska, stanowiąc większością kwalifikowaną, za zgodą przewodniczącego Komisji, mianuje wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.
Rada Europejska może zakończyć jego kadencję zgodnie z tą samą procedurą.

2.
Wysoki przedstawiciel prowadzi wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa Unii.
Przyczynia się, poprzez swoje propozycje, do opracowania tej polityki i realizuje ją działając z upoważnienia Rady.
Dotyczy to także wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.

3.
Wysoki przedstawiciel przewodniczy Radzie do Spraw Zagranicznych.

4.
Wysoki przedstawiciel jest jednym z wiceprzewodniczących Komisji.
Czuwa nad spójnością działań zewnętrznych Unii.
Odpowiada w ramach Komisji za jej obowiązki w dziedzinie stosunków zewnętrznych i koordynację innych aspektów działań zewnętrznych Unii.
W wykonywaniu tych obowiązków w ramach Komisji, i tylko w odniesieniu do tych obowiązków, wysoki przedstawiciel podlega procedurom regulującym funkcjonowanie Komisji w zakresie, w jakim jest to zgodne z ustępami 2 i 3.
Art. 18. Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznyc... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...