• Art. 13. - Zgoda sądu na...
  15.04.2024
Obserwuj akt

Art. 13. transplantacje


Zgoda sądu na pobranie komórek, tkanek lub narządu

1.
Pobranie komórek, tkanek lub narządu od żywego dawcy na rzecz osoby niebędącej krewnym w linii prostej, rodzeństwem, osobą przysposobioną lub małżonkiem, wymaga zgody sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu dawcy, wydanego w postępowaniu nieprocesowym, po wysłuchaniu wnioskodawcy oraz po zapoznaniu się z opinią Komisji Etycznej Krajowej Rady Transplantacyjnej.
2.
Przepis ust. 1 nie dotyczy pobrania szpiku i innych regenerujących się komórek lub tkanek.
3.
Sąd wszczyna postępowanie na wniosek kandydata na dawcę. Do wniosku dołącza się:
1)
pisemną zgodę biorcy na pobranie komórek, tkanek lub narządu od tego dawcy;
2)
opinię Komisji Etycznej Krajowej Rady Transplantacyjnej;
3)
orzeczenie kierownika zespołu lekarskiego mającego dokonać przeszczepienia o zasadności i celowości wykonania zabiegu.
4.
Rozpoznanie wniosku, o którym mowa w ust. 3, następuje w terminie 7 dni.
Art. 13. Zgoda sądu na pobranie komórek, tkanek lub narządu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...