• Art. 15. - Rejestr żywyc...
  15.04.2024
Obserwuj akt

Art. 15. transplantacje


Rejestr żywych dawców

1.
W celu należytego monitorowania i oceny stanu zdrowia żywych dawców, od których pobrano narząd do przeszczepienia, tworzy się centralny rejestr żywych dawców narządów, zwany dalej "rejestrem żywych dawców".
2.
W rejestrze żywych dawców zamieszcza się następujące dane:
1)
imię i nazwisko żywego dawcy;
2)
datę i miejsce urodzenia żywego dawcy;
3)
adres miejsca zamieszkania żywego dawcy;
4)
numer PESEL żywego dawcy, jeżeli posiada;
5)
datę i miejsce pobrania;
6)
narząd, który uległ pobraniu;
7)
nazwę i adres podmiotu leczniczego, w którym dokonano pobrania;
8)
imię i nazwisko lekarza, który dokonał pobrania;
9)
inne informacje medyczne o istotnym znaczeniu.
3.
Dane, o których mowa w ust. 2, podmiot leczniczy, w którym dokonano pobrania, przekazuje niezwłocznie do rejestru żywych dawców.
4.
Dane, o których mowa w ust. 2, udostępnia się ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i Krajowej Radzie Transplantacyjnej.
5.
Rejestr żywych dawców prowadzi Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji "Poltransplant".
Art. 15. Rejestr żywych dawców - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...