• Art. 16b. - Pozwolenie n...
  15.04.2024
Obserwuj akt

Art. 16b. transplantacje


Pozwolenie na pozyskiwanie dawców szpiku i komórek

1.
Ośrodek dawców szpiku uzyskuje pozwolenie, o którym mowa w art. 16a ośrodki dawców szpiku ust. 1, jeżeli łącznie spełnia następujące warunki:
1)
jest zlokalizowany w pomieszczeniach zabezpieczonych przed utratą danych osobowych potencjalnych dawców szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej;
2)
kierownikiem ośrodka dawców szpiku jest lekarz specjalista w zakresie transplantologii klinicznej, transfuzjologii klinicznej, hematologii lub onkologii i hematologii dziecięcej;
3)
posiada i stosuje standardowe procedury operacyjne, o których mowa w art. 16a ośrodki dawców szpiku ust. 10 pkt 9;
4)
zatrudnia osoby o kwalifikacjach określonych w art. 16a ośrodki dawców szpiku ust. 4.
2.
Pozwolenia, o którym mowa w art. 16a ośrodki dawców szpiku ust. 1, minister właściwy do spraw zdrowia udziela na wniosek Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek, po zaopiniowaniu przez Krajową Radę Transplantacyjną.
3.
Do udzielenia pozwolenia, o którym mowa w art. 16a ośrodki dawców szpiku ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 26 pozwolenie na gromadzenie, przetwarzanie, sterylizację, przechowywanie i dystrybucję tkanek i komórek ust. 1, 2, ust. 4 pkt 1 lit. j i pkt 4–8 i ust. 7 oraz art. 27 obowiązki informacyjne banku tkanek i komórek ust. 1–5.
Art. 16b. Pozwolenie na pozyskiwanie dawców szpiku i komórek - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...