• Art. 18. - Krajowy rejes...
  15.04.2024
Obserwuj akt

Art. 18. transplantacje


Krajowy rejestr przeszczepień

1.
W celu należytego monitorowania dokonywanych przeszczepień komórek, tkanek i narządów tworzy się krajowy rejestr przeszczepień, zwany dalej "rejestrem przeszczepień".
2.
W rejestrze przeszczepień zamieszcza się następujące dane:
1)
imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania biorcy przeszczepu;
2)
datę i miejsce urodzenia biorcy przeszczepu;
3)
numer PESEL biorcy przeszczepu, jeżeli posiada;
4)
datę przeszczepienia;
5)
rodzaj przeszczepionych komórek, tkanek lub narządów;
6)
firmę i adres podmiotu leczniczego, w którym dokonano przeszczepienia;
7)
informacje dotyczące przeżycia biorcy oraz przeszczepu w okresie 3 i 12 miesięcy, po przeszczepieniu, a następnie w odstępach co 12 miesięcy, aż do utraty przeszczepu lub zgonu biorcy przeszczepu.
3.
Dane, o których mowa w ust. 2, przekazuje podmiot leczniczy, który sprawuje aktualnie opiekę nad biorcą przeszczepu.
4.
Dane, o których mowa w ust. 2, udostępnia się ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i Krajowej Radzie Transplantacyjnej.
5.
Rejestr przeszczepień prowadzi Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji "Poltransplant".
6.
Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia rejestru, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając konieczność oceny wyników przeszczepienia oraz możliwość prowadzenia rejestru w postaci elektronicznej.
Art. 18. Krajowy rejestr przeszczepień - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...