• Art. 38. - Centrum Organ...
  26.11.2022
Obserwuj akt

Art. 38. transplantacje


Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji "Poltransplant"

1.
Tworzy się Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji "Poltransplant" z siedzibą w Warszawie.
2.
Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji "Poltransplant" jest jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
3.
Do zadań Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji "Poltransplant" należy w szczególności:
1)
koordynacja pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów na terenie kraju;
2)
prowadzenie centralnego rejestru sprzeciwów;
3)
prowadzenie krajowej listy osób oczekujących na przeszczepienie;
4)
prowadzenie rejestru przeszczepień;
5)
prowadzenie rejestru żywych dawców;
6)
prowadzenie rejestru szpiku i krwi pępowinowej;
7)
koordynacja poszukiwania niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej ze wstępnym przeszukaniem rejestru szpiku i krwi pępowinowej;
8)
prowadzenie działalności edukacyjnej mającej na celu upowszechnianie leczenia metodą przeszczepiania komórek, tkanek i narządów;
9)
współpraca z innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi w dziedzinie wymiany komórek, tkanek i narządów do przeszczepienia;
10)
zgłaszanie do ministra wniosków, o których mowa w art. 22 Dawca Przeszczepu ust. 4;
11)
przyjmowanie wniosków od jednostek, o których mowa w art. 36 postępowanie z komórkami, tkankami oraz narządami ust. 1 pkt 1, 4 i 5;
12)
organizowanie szkoleń, o których mowa w art. 40a rodzaje szkoleń ust. 1, w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania narządów oraz szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej;
13)
prowadzenie listy osób, które odbyły szkolenia, o których mowa w art. 40a rodzaje szkoleń ust. 1, w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania narządów oraz szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej;
14)
przekazywanie danych, o których mowa w art. 16 rejestr szpiku i krwi pępowinowej ust. 3 i 4, do europejskich i światowych rejestrów szpiku i krwi pępowinowej.
4.
Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji "Poltransplant" jest kierowane przez dyrektora powoływanego i odwoływanego przez ministra właściwego do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Transplantacyjnej.
5.
Minister właściwy do spraw zdrowia nadaje, w drodze zarządzenia, statut Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji "Poltransplant", określający jego szczegółową strukturę organizacyjną oraz szczegółowy zakres zadań, uwzględniając bezpieczeństwo biorców oraz konieczność sprawnego wykonywania zadań, o których mowa w ust. 3.
Art. 38. Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Tra... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...