• Art. 6. - Wyrażanie sprz...
  08.02.2023
Obserwuj akt

Art. 6. transplantacje


Wyrażanie sprzeciwu na pobranie komórek, tkanek i narządów

1.
Sprzeciw wyraża się w formie:
1)
wpisu w centralnym rejestrze sprzeciwów na pobranie komórek, tkanek i narządów ze zwłok ludzkich;
2)
oświadczenia pisemnego zaopatrzonego we własnoręczny podpis;
3)
oświadczenia ustnego złożonego w obecności co najmniej dwóch świadków, pisemnie przez nich potwierdzonego.
2.
Przepisy ust. 1 stosuje się również do sprzeciwu wyrażanego przez przedstawiciela ustawowego.
3.
Sprzeciw jednego przedstawiciela ustawowego lub osoby, o której mowa w art. 5 sprzeciw na pobranie komórek, tkanek i narządów ust. 3, jest skuteczny w stosunku do pozostałych.
4.
Sprzeciw może być cofnięty w każdym czasie w formach, o których mowa w ust. 1.
Art. 6. Wyrażanie sprzeciwu na pobranie komórek, tkanek i... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...