• Art. 48. udost. inf. o śr...
  29.11.2022

Art. 48. udost. inf. o środow


Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

1.
Organ opracowujący projekt dokumentu, o którym mowa w art. 46 projekty wymagające przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ust. 1 pkt 1 i 2, oraz projekt zmiany takiego dokumentu, może, po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 właściwość organów w sprawach opiniowania i uzgadniania strategicznych ocen oddziaływania na środowisko i art. 58 właściwość organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawach opiniowania i uzgadniania strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli stwierdzi, że realizacja postanowień takiego dokumentu albo jego zmiany nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, w tym na obszary Natura 2000.
2.
Organ opracowujący projekt zmiany dokumentu, o którym mowa w art. 46 projekty wymagające przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ust. 1 pkt 3, może, po uzgodnieniu z właściwym organem, o którym mowa w art. 57 właściwość organów w sprawach opiniowania i uzgadniania strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli stwierdzi, że realizacja postanowień tej zmiany nie spowoduje znaczącego oddziaływania na obszary Natura 2000.
3.
Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w przypadku projektu dokumentu, o którym mowa w art. 46 projekty wymagające przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ust. 1 pkt 1 i 2, może dotyczyć wyłącznie projektu dokumentu dotyczącego obszaru w granicach jednej gminy.
4.
Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w przypadku projektu zmiany dokumentu, o którym mowa w art. 46 projekty wymagające przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ust. 1:
1)
pkt 1 i 2, może dotyczyć wyłącznie zmiany stanowiącej niewielką modyfikację przyjętego już dokumentu lub zmiany dotyczącej obszaru w granicach jednej gminy;
2)
pkt 3, może dotyczyć wyłącznie zmiany stanowiącej niewielką modyfikację przyjętego już dokumentu.
5.
Występując o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko organ opracowujący projekt dokumentu, o którym mowa w art. 46 projekty wymagające przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ust. 1 pkt 1 i 2, oraz projekt zmiany dokumentu, o którym mowa w art. 46 projekty wymagające przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ust. 1, przedkłada informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49 warunki odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko lub stwierdzenia konieczności jej przeprowadzenia.
6.
Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1 i 2, wymaga uzasadnienia zawierającego informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49 warunki odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko lub stwierdzenia konieczności jej przeprowadzenia.
7.
Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko organ opracowujący projekt dokumentu, o którym mowa w art. 46 projekty wymagające przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ust. 1 pkt 1 i 2, oraz projekt zmiany dokumentu, o którym mowa w art. 46 projekty wymagające przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ust. 1, podaje wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w ust. 6, do publicznej wiadomości bez zbędnej zwłoki.
Art. 48. Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oce... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 3 Porównania: 1 Przypisy: 3
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...