• Art. 10. - Podział przed...
  27.03.2023
Obserwuj akt

Art. 10. um.konc.na rob.budow


Podział przedmiotu umowy koncesji

1.
Jeżeli przedmiot umowy koncesji jest podzielny na części oraz obejmuje równocześnie części, do których mają zastosowanie przepisy ustawy, oraz części, do których tych przepisów nie stosuje się, zamawiający może zawrzeć odrębne umowy, których przedmiotem będą poszczególne odrębne części, stosując do zawarcia każdej z umów przepisy właściwe dla danej części, albo zawrzeć jedną umowę.
2.
W przypadku zawarcia jednej umowy zamawiający:
1)
może nie stosować przepisów ustawy, jeżeli umowa koncesji obejmuje części, z których co najmniej jedna jest objęta art. 346 postanowienia Traktatów a stosowanie niektórych reguł Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a zawarcie jednej umowy jest uzasadnione obiektywnymi przyczynami;
2)
może, zgodnie ze swoim wyborem, stosować przepisy ustawy lub przepisy Prawa zamówień publicznych dotyczące udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, jeżeli umowa obejmuje część, do której mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych dotyczące udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, a zawarcie jednej umowy jest uzasadnione obiektywnymi przyczynami;
3)
stosuje przepisy Prawa zamówień publicznych dotyczące udzielania zamówień sektorowych, jeżeli umowa obejmuje równocześnie część, do której mają zastosowanie te przepisy, oraz część, do której mają zastosowanie przepisy ustawy;
4)
stosuje przepisy Prawa zamówień publicznych dotyczące udzielania zamówień klasycznych, jeżeli umowa obejmuje równocześnie część, do której mają zastosowanie te przepisy, oraz część, do której mają zastosowanie przepisy ustawy;
5)
jeżeli umowa obejmuje równocześnie część, do której nie stosuje się przepisów ustawy, oraz część, do której mają zastosowanie jej przepisy, stosuje przepisy ustawy, niezależnie od wartości części, do której nie stosuje się przepisów ustawy.
3.
Zamawiający, w przypadkach, o których mowa w ust. 2, nie może zawrzeć jednej umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy lub przepisów Prawa zamówień publicznych.
Art. 10. Podział przedmiotu umowy koncesji - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...