• Art. 11. - Umowa koncesj...
  26.05.2024
Obserwuj akt

Art. 11. um.konc.na rob.budow


Umowa koncesji w przypadku niemożności podzielenia przedmiotu umowy

1.
Jeżeli przedmiot umowy koncesji jest niepodzielny na części oraz obejmuje jednocześnie elementy, do których mają zastosowanie przepisy ustawy, oraz elementy, do których tych przepisów nie stosuje się, do zawarcia umowy:
1)
stosuje się przepisy właściwe ze względu na główny przedmiot umowy;
2)
nie stosuje się przepisów ustawy, jeżeli umowa obejmuje elementy objęte art. 346 postanowienia Traktatów a stosowanie niektórych reguł Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
3)
można, zgodnie z wyborem zamawiającego, stosować przepisy ustawy lub przepisy Prawa zamówień publicznych dotyczące udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, jeżeli umowa obejmuje elementy, do których mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych dotyczące udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.
2.
Przedmiot umowy koncesji jest niepodzielny na części, jeżeli ze względów technicznych, organizacyjnych lub ekonomicznych tworzy nierozerwalną całość.
Art. 11. Umowa koncesji w przypadku niemożności podzielen... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...