• Art. 11a. - Niepodzielny...
  18.05.2024
Obserwuj akt

Art. 11a. um.konc.na rob.budow


Niepodzielny przedmiot umowy koncesji

1.
Jeżeli umowa koncesji służy jednocześnie wykonywaniu działalności sektorowej oraz wykonywaniu innych niż działalność sektorowa rodzajów działalności, zamawiający może zawrzeć odrębne umowy w celu wykonywania poszczególnych rodzajów działalności, stosując do zawarcia każdej z umów przepisy właściwe ze względu na rodzaj działalności, albo zawrzeć jedną umowę.
2.
Do zawarcia jednej umowy koncesji stosuje się przepisy właściwe dla działalności głównej.
3.
Jeżeli umowa koncesji dotyczy równocześnie działalności sektorowej oraz zamówień publicznych lub działalności objętej art. 346 postanowienia Traktatów a stosowanie niektórych reguł Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub przepisami Prawa zamówień publicznych dotyczącymi udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, do zawarcia umowy stosuje się odpowiednio przepisy art. 10 podział przedmiotu umowy koncesji ust. 2 pkt 1 i 2.
4.
Zamawiający, w przypadkach, o których mowa w ust. 3, nie może zawrzeć jednej umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy lub przepisów Prawa zamówień publicznych.
5.
Jeżeli nie jest możliwe określenie, którego rodzaju działalności zasadniczo dotyczy umowa, do zawarcia umowy stosuje się:
1)
przepisy Prawa zamówień publicznych , jeżeli do jednego z rodzajów działalności, którego umowa dotyczy, mają zastosowanie te przepisy, a do drugiego przepisy ustawy;
2)
przepisy ustawy dotyczące zawierania umowy koncesji przez zamawiającego, o którym mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 11 lit. a, jeżeli do jednego z rodzajów działalności, której ta umowa dotyczy, mają zastosowanie te przepisy, a do drugiego przepisy ustawy dotyczące zawierania umowy koncesji przez zamawiającego, o którym mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 11 lit. b lub c;
3)
przepisy ustawy, jeżeli do jednego z rodzajów działalności, którego ta umowa dotyczy, mają zastosowanie przepisy ustawy, a do drugiego nie mają zastosowania przepisy ustawy ani przepisy Prawa zamówień publicznych.
Art. 11a. Niepodzielny przedmiot umowy koncesji - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...