• Art. 38. - Obowiązki inf...
  27.03.2023
Obserwuj akt

Art. 38. um.konc.na rob.budow


Obowiązki informacyjne zamawiającego

1.
Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1)
wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wybranego wykonawcy,
2)
powodach odrzucenia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji oraz o przysługujących wykonawcy środkach odwoławczych,
3)
unieważnieniu postępowania o zawarcie umowy koncesji,
4)
ponownym wszczęciu postępowania o zawarcie umowy koncesji
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2.
Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty przekazuje wykonawcy, którego oferta nie została odrzucona, informację zawierającą:
1)
uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty;
2)
punktację, jaką otrzymał wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą;
3)
punktację, jaką otrzymał wykonawca, któremu jest przekazywana informacja.
3.
Zamawiający odstępuje od obowiązku informowania o powodach odrzucenia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji, jeżeli przemawiają za tym względy związane z informacjami niejawnymi dotyczące bezpieczeństwa państwa i organ, który przekazał te informacje, zastrzegł, że nie wyraża zgody na ich dalsze przekazanie.
Art. 38. Obowiązki informacyjne zamawiającego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...