• Art. 51. - Umowa koncesj...
  25.02.2024
Obserwuj akt

Art. 51. um.konc.na rob.budow


Umowa koncesji na usługi społeczne lub inne szczególne usługi

1.
Zamawiający może zawrzeć umowę koncesji na usługi społeczne lub inne szczególne usługi, o których mowa w załączniku IV do dyrektywy 2014/23/UE, bez stosowania przepisów ustawy, z wyjątkiem przepisów określonych w ust. 2–4.
2.
Jeżeli wartość umowy koncesji jest równa lub przekracza próg unijny zamawiający ma jednak obowiązek:
1)
stosować zasady zawierania umów koncesji, o których mowa w art. 12 postępowanie o zawarcie umowy koncesji i art. 13 dostęp wykonawców do informacji i dokumentacji;
2)
zaprosić do udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji za pomocą wstępnego ogłoszenia informacyjnego, o którym mowa w art. 17 zaproszenie do udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji pkt 2, chyba że zachodzą określone w ustawie okoliczności zwalniające z tego obowiązku;
3)
opublikować w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o zawarciu umowy koncesji, o którym mowa w art. 23 ogłoszenie o zawarciu umowy koncesji ust. 1.
3.
Ogłoszenia w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji na usługi społeczne lub inne szczególne usługi mogą być grupowane i przekazywane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w terminie 48 dni od dnia zakończenia kwartału.
4.
Do umowy koncesji na usługi społeczne lub inne szczególne usługi przepisy rozdziału 10 stosuje się.
Art. 51. Umowa koncesji na usługi społeczne lub inne szcz... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...