• Art. 52. - Właściwość or...
  25.05.2024
Obserwuj akt

Art. 52. um.konc.na rob.budow


Właściwość organu w sprawach umowy koncesji

1.
Organem właściwym w sprawach umowy koncesji jest Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.
2.
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych:
1)
opracowuje, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, oraz opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczące umowy koncesji;
2)
monitoruje stosowanie zasad zawierania umowy koncesji oraz upowszechnia wyniki monitorowania;
3)
przekazuje na żądanie Komisji Europejskiej, nie rzadziej niż co 3 lata, sprawozdania z monitorowania.
Art. 52. Właściwość organu w sprawach umowy koncesji - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...