• § 30. - Część ustna egza...
  28.05.2024
Obserwuj akt

§ 30 upr.szac.nieruch.


Część ustna egzaminu

1.
Przygotowanie praktyczne kandydatów sprawdza się w części ustnej egzaminu. Zgodnie z dokonanym wyborem trybu części ustnej egzaminu kandydat:
1)
omawia procedury wyceny nieruchomości zastosowane w dwóch projektach operatów szacunkowych wybranych przez zespół kwalifikacyjny spośród sześciu dołączonych do wniosku albo
2)
omawia dwie wylosowane procedury wyceny nieruchomości, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, z uwzględnieniem rodzaju nieruchomości i celu wyceny.
1a.
W przypadku kandydata, o którym mowa w art. 177 wymagania wobec osoby ubiegającej się o nadawanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości ust. 2b pkt 2 ustawy, część ustna egzaminu odbywa się w trybie określonym w ust. 1 pkt 2.
1b.
Omawiając procedurę wyceny nieruchomości, kandydat przedstawia:
1)
przedmiot i zakres wyceny;
2)
cel wyceny;
3)
podstawy prawne wyceny wraz z uzasadnieniem ich wykorzystania;
4)
daty istotne dla określenia wartości nieruchomości wraz z wyjaśnieniem sposobu ich ustalenia;
5)
źródła danych o nieruchomości wraz z podaniem zakresu ich wykorzystania;
6)
charakterystykę nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny, w szczególności opis jej stanu oraz przeznaczenie;
7)
analizę i charakterystykę rynku nieruchomości, podając, odpowiednio do omawianej procedury wyceny, w szczególności:
a) rodzaj i obszar rynku nieruchomości przyjętego dla potrzeb wyceny oraz okres badania cen,
b) źródła informacji o transakcjach dokonanych na określonym dla potrzeb wyceny rynku nieruchomości
oraz zakres ich wykorzystania,
c) sposób dokonania opisu nieruchomości podobnych,
d) wykorzystaną w procesie szacowania nieruchomości jednostkę porównawczą,
e) sposób uwzględnienia zmiany poziomu cen wskutek upływu czasu oraz aktualizacji cen transakcyjnych na datę określenia wartości nieruchomości,
f) sposób ustalenia cech rynkowych oraz ich stanów,
g) sposób ustalenia wielkości korekt ze względu na cechy różniące nieruchomości podobne od nieruchomości wycenianej,
h) sposób analizy czynszów rynkowych lub określania dochodu możliwego do uzyskania z wycenianej nieruchomości oraz stopy kapitalizacji lub stopy dyskontowej, jeżeli omawiana procedura dotyczy podejścia dochodowego;
8)
wybrane podejście, metodę i technikę szacowania wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru;
9)
sposób ustalenia stopnia zużycia nieruchomości, jeżeli omawiana procedura dotyczy określenia wartości odtworzeniowej nieruchomości;
10)
sposób dokonania obliczeń wartości nieruchomości;
11)
uzasadnienie wyniku wyceny;
12)
klauzule zamieszczone w projekcie operatu szacunkowego wraz ze wskazaniem ich znaczenia;
13)
załączniki dołączone do projektu operatu szacunkowego wraz ze wskazaniem ich znaczenia.
2.
Po omówieniu przez kandydata procedur, o których mowa w ust. 1, zespół kwalifikacyjny, do każdej z dwóch omówionych procedur wyceny nieruchomości, zadaje po trzy pytania dotyczące podstaw prawnych, zastosowanych podejść, metod i technik wyceny, źródeł informacji o nieruchomościach, a także analizy rynku nieruchomości.
§ 30 Część ustna egzaminu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...