• § 4. - Zakres praktyki z...
  14.06.2024
Obserwuj akt

§ 4 upr.szac.nieruch.


Zakres praktyki zawodowej

1.
W ramach praktyki zawodowej, o której mowa w art. 177 wymagania wobec osoby ubiegającej się o nadawanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości ust. 1 pkt 5 ustawy, kandydat:
1)
uczestniczy w wykonywaniu czynności określonych w art. 174 rzeczoznawca majątkowy ust. 3 i 3a ustawy, w tym uczestniczy w oględzinach szacowanych nieruchomości;
2)
samodzielnie sporządza projekty operatów szacunkowych, w których określa wartość co najmniej sześciu rodzajów różnych nieruchomości spośród następujących:
a) nieruchomości lokalowej lub nieruchomości jako przedmiotu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej,
b) nieruchomości zabudowanej, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami,
c) nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym,
d) budynku lub budowli, w podejściu kosztowym,
e) nieruchomości gruntowej w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie lub przejęcie z mocy prawa w związku z realizacją celu publicznego,
f) nieruchomości rolnej lub leśnej,
g) nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej lub opłaty planistycznej,
h) nieruchomości obciążonej służebnością w celu ustalenia wynagrodzenia za jej ustanowienie;
3)
zapoznaje się ze sposobem korzystania z rejestrów i ewidencji prowadzonych przez sądy oraz organy administracji publicznej, a także ze sposobem korzystania z innych dokumentów posiadanych przez urzędy i instytucje, zawierających niezbędne dane wykorzystywane przy szacowaniu nieruchomości, o których mowa w art. 155 dane o nieruchomości wykorzystywane przy jej szacowaniu ust. 1 ustawy.
1a.
Dokonując wyboru projektów operatów szacunkowych spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2, należy uwzględnić konieczność zastosowania wszystkich podejść, o których mowa w art. 153 określanie wartości nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego, dochodowego lub kosztowego ustawy.
2.
W ramach praktyki zawodowej prowadzący praktykę zawodową:
1)
zapewnia właściwą organizację i prawidłowy przebieg praktyki zawodowej;
2)
ustala harmonogram praktyki zawodowej;
3)
zapewnia kandydatowi możliwość wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1.
3.
Maksymalna wysokość opłaty za praktykę zawodową wynosi 50% kwoty, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonano wpisu do rejestru, o którym mowa w § 8 ust. 2.
§ 4 Zakres praktyki zawodowej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...