• Art. 10. - Rozporządzeni...
  25.02.2024
Obserwuj akt

Art. 10. adm. usł.


Rozporządzenie w sprawie pozwoleń na obrót usługami z krajami trzecimi

Jeżeli wynika to z przepisów prawa wspólnotowego w zakresie administrowania obrotem usługami z krajami trzecimi, minister właściwy do spraw gospodarki może określać, w drodze rozporządzeń:
1)
wzory wniosków stosowanych w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na świadczenie usług z obszaru celnego Unii na terytorium kraju trzeciego lub przyjmowanie usług świadczonych z terytorium kraju trzeciego na obszarze celnym Unii,
2)
wykaz dokumentów i informacji, które powinny być dołączone do wniosku,
3)
wzory pozwoleń,
4)
warunki udzielenia i wykorzystania pozwolenia
- mając na uwadze zapewnienie skutecznego stosowania przepisów prawa wspólnotowego, a także potrzebę zapewnienia szczególnej kontroli uzasadnionej specyfiką obrotu określonymi usługami z zagranicą, uwzględniając przesłanki zawarte w przepisach prawa wspólnotowego.
Art. 10. Rozporządzenie w sprawie pozwoleń na obrót usług... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...