• Art. 2. - Katalog pojęć ...
  02.04.2023
Obserwuj akt

Art. 2. adm. usł.


Katalog pojęć ustawowych

Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1)
obszar celny Unii – obszar celny w rozumieniu art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.);
2)
usługa - usługę wymienioną w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej;
3)
kraj trzeci - kraj niebędący członkiem Wspólnoty Europejskiej;
4)
obrót usługami z zagranicą - świadczenie usług z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium kraju trzeciego lub przyjmowanie usług świadczonych z terytorium kraju trzeciego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na sposób świadczenia usług;
5)
obrót usługami z krajami trzecimi – świadczenie usług z obszaru celnego Unii na terytorium kraju trzeciego lub przyjmowanie usług świadczonych z terytorium kraju trzeciego na obszarze celnym Unii, bez względu na sposób świadczenia usług;
6)
importer lub eksporter wspólnotowy usług - osobę, która ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty Europejskiej;
7)
limit usług - określoną ilość lub wartość usług, wymagającą uzyskania pozwolenia na obrót usługami z zagranicą, która może być zrealizowana w oznaczonym czasie;
8)
rejestracja usługi - uzyskanie pozwolenia udzielanego na obrót usługami z zagranicą;
9)
Porozumienie WTO - Porozumienie ustanawiające Światową Organizację Handlu (WTO), sporządzone w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r. (Dz. U. z 1995 r. poz. 483, z 1996 r. poz. 54 i 143, z 1998 r. poz. 195 oraz z 2007 r. poz. 278).
Art. 2. Katalog pojęć ustawowych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...