• Art. 4. - Ustanowienie z...
  02.04.2023
Obserwuj akt

Art. 4. adm. usł.


Ustanowienie zakazu lub ograniczeń w obrocie usługami z zagranicą

1.
Jeżeli wymaga tego interes narodowy lub podstawowy interes gospodarczy kraju, Rada Ministrów, w przypadkach, o których mowa w ust. 2, może ustanowić na czas określony, w drodze rozporządzenia:
1)
zakaz obrotu usługami z zagranicą;
2)
ograniczenia w obrocie usługami z zagranicą w formie:
a) limitów usług,
b) rejestracji usług.
2.
Zakaz oraz ograniczenia w obrocie usługami z zagranicą, o których mowa w ust. 1, są ustanawiane zgodnie z zasadami ich stosowania określonymi w Porozumieniu WTO w przypadkach, gdy:
1)
jest to konieczne do zapewnienia równowagi bilansu płatniczego w rozumieniu Porozumienia WTO;
2)
obrót usługami jest dokonywany na podstawie umów międzynarodowych przewidujących rozliczenia w jednostkach rozrachunkowych stosowanych w handlu zagranicznym;
3)
jest to konieczne do ochrony zasad współżycia społecznego;
4)
jest to konieczne do ochrony życia lub zdrowia ludzi, zwierząt lub ochrony roślin, ochrony środowiska;
5)
jest to konieczne do zapewnienia przestrzegania ustaw i przepisów wykonawczych niepozostających w sprzeczności z postanowieniami Porozumienia WTO, łącznie z ustawami i przepisami dotyczącymi utrzymania monopolu, ochrony własności intelektualnej;
6)
jest to konieczne do ochrony prywatności jednostek w zakresie rozpowszechniania, a także przetwarzania danych osobowych oraz ochrony poufności ich akt i rachunków;
7)
jest to uzasadnione względami porządku społecznego lub bezpieczeństwa publicznego;
8)
wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa;
9)
służą wypełnieniu zobowiązań wynikających z Karty Narodów Zjednoczonych dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa;
10)
jest to uzasadnione względami polityki państwa.
Art. 4. Ustanowienie zakazu lub ograniczeń w obrocie usłu... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...