• Art. 128. ABW - świadczen...
  20.04.2024

Art. 128. ABW


świadczenia otrzymywane przez funkcjonariusza zwolnionego ze służby

1.
Funkcjonariusz zwolniony ze służby na podstawie art. 54 odwołanie lub przeniesienie do dyspozycji Szefa Agencji ust. 3, art. 57 przesłanki przeniesienia funkcjonariusza na niższe stanowisko ust. 4 i art. 60 przesłanki zwolnienia funkcjonariusza ze służby ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1, 3–6 i 8 oraz ust. 3 otrzymuje:
1)
odprawę;
2)
ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy niewykorzystany w roku zwolnienia ze służby oraz za urlopy zaległe, z wyjątkiem urlopu, o którym mowa w art. 98a prawo do dorocznego płatnego dodatkowego urlopu wypoczynkowego ust. 1;
3)
zryczałtowany ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany w danym roku przejazd, ze środków Agencji;
4)
zwrot kosztów przejazdu do obranego miejsca zamieszkania dla siebie, małżonka oraz dzieci pozostających na jego utrzymaniu oraz zwrot kosztów przewozu urządzenia domowego według zasad obowiązujących przy przeniesieniach służbowych;
5)
niewykorzystane w danym roku świadczenia pieniężne przysługujące stosownie do przepisów wydanych na podstawie art. 90 prawo przejazdu środkami publicznymi transportu zbiorowego, ust. 4.
2.
Funkcjonariusz zwolniony na podstawie art. 60 przesłanki zwolnienia funkcjonariusza ze służby ust. 1 pkt 3 otrzymuje 50% odprawy oraz ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.
3.
Funkcjonariusz zwolniony na podstawie art. 60 przesłanki zwolnienia funkcjonariusza ze służby ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 2 pkt 2 i 7 otrzymuje ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.
Art. 128. świadczenia otrzymywane przez funkcjonariusza z... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 9 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...