• Art. 152. ABW - Rozporząd...
  22.04.2024

Art. 152. ABW


Rozporządzenie w sprawie trybu wyróżnień, postępowań dyscyplinarnych

1.
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzeń, odrębnie dla każdej Agencji, szczegółowe zasady i tryb udzielania wyróżnień, przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych, wymierzania i wykonywania kar oraz odwoływania się od wymierzonych kar, a także właściwość przełożonych w tych sprawach, z uwzględnieniem:
1)
zakresu władzy dyscyplinarnej;
2)
przełożonych, którzy posiadają władzę dyscyplinarną;
3)
przypadków naruszenia dyscypliny i przypadków, w których postępowania dyscyplinarnego nie wszczyna się;
4)
formy i treści rozstrzygnięcia o wszczęciu oraz o zakończeniu postępowania dyscyplinarnego, a także o wymierzeniu kary dyscyplinarnej;
5)
czasu trwania postępowania dyscyplinarnego oraz praw obwinionego w toku tego postępowania;
6)
sposobu wykonywania oraz warunków i terminów zatarcia poszczególnych kar dyscyplinarnych, a także przesłanek darowania kary dyscyplinarnej;
7)
trybu postępowania przy wznowieniu postępowania dyscyplinarnego;
8)
okoliczności i trybu udzielania wyróżnień przez przełożonych posiadających władzę dyscyplinarną.
2.
Na orzeczenie kończące postępowanie dyscyplinarne wydane w wyniku rozpatrzenia odwołania funkcjonariuszowi przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
Art. 152. Rozporządzenie w sprawie trybu wyróżnień, postę... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...