• Art. 16. ABW - Przesłanki...
  30.09.2023

Art. 16. ABW


Przesłanki odwołania Szefa Agencji

Odwołanie Szefa Agencji z zajmowanego stanowiska może nastąpić w przypadku:
1)
rezygnacji z zajmowanego stanowiska;
2)
zrzeczenia się obywatelstwa polskiego lub nabycia obywatelstwa innego państwa;
3)
skazania prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
4)
utraty predyspozycji niezbędnych do zajmowania stanowiska;
5)
niewykonywania obowiązków z powodu choroby trwającej nieprzerwanie ponad 3 miesiące.
Art. 16. Przesłanki odwołania Szefa Agencji - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...