• Art. 32d. - Rejestr zdar...
  25.05.2024

Art. 32d. ABW


Rejestr zdarzeń naruszających bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych

1.
Szef ABW prowadzi rejestr zdarzeń naruszających bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, o których mowa w art. 5 zadania ABW ust. 1 pkt 2a.
2.
Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera dane obejmujące:
1)
identyfikację podmiotu, na rzecz którego działa system teleinformatyczny, oraz dane administratora systemu;
2)
datę i czas wykrycia naruszenia bezpieczeństwa systemu oraz prawdopodobną początkową datę i czas naruszenia bezpieczeństwa systemu;
3)
identyfikację źródła zdarzenia naruszającego bezpieczeństwo systemu;
4)
opis stwierdzonego zdarzenia naruszającego bezpieczeństwo systemu oraz sposób działania podmiotu powodującego naruszenie bezpieczeństwa;
5)
opis szkód w systemie powstałych lub mogących powstać wskutek zdarzenia naruszającego bezpieczeństwo systemu.
3.
Dane, o których mowa w ust. 2, przekazuje Szefowi ABW administrator systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 zadania ABW ust. 1 pkt 2a, niezwłocznie po wykryciu zdarzenia naruszającego bezpieczeństwo tego systemu.
4.
Dane z rejestru są udostępniane ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji.
Art. 32d. Rejestr zdarzeń naruszających bezpieczeństwo sy... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...