• Art. 79a. ABW - Możliwośc...
  13.06.2024

Art. 79a. ABW


Możliwości podejmowania dodatkowego zajęcia

1.
Funkcjonariusze w okresie pełnienia służby nie mogą:
1)
być członkami zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółek prawa handlowego;
2)
być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni, z wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowej;
3)
być członkiem zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą;
4)
posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10 % akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek;
5)
prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.
2.
Szefowie Agencji, w celu realizacji zadań Agencji, mogą wydać zgodę na:
1)
sprawowanie funkcji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3,
2)
posiadanie akcji lub udziałów, o których mowa w ust. 1 pkt 4,
3)
prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 5
- jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa państwa, po uzyskaniu zgody Prezesa Rady Ministrów, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.
W przypadku powołania ministra w celu koordynowania działalności służb specjalnych, Szefowie Agencji wyrażają zgodę, o której mowa w ust. 2, po uzyskaniu zgody tego ministra.
Art. 79a. Możliwości podejmowania dodatkowego zajęcia - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...