• Art. 37oa. - Zwrot opłat...
  13.06.2024

Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Stan prawny aktualny na dzień: 13.06.2024

Dz.U.2024.0.321 t.j. - Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Art. 37oa. autostrady


Zwrot opłaty paliwowej

1.
Opłata paliwowa podlega zwrotowi odpowiednio w przypadkach i na zasadach określonych dla zwrotu podatku akcyzowego:
1)
przez który jest realizowane zwolnienie od podatku akcyzowego, o którym mowa w art. 31 zwolnienia od akcyzy na mocy porozumień międzynarodowych ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym;
1a)
w art. 42 tryb zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy ust. 8 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym;
2)
w art. 82 zwrot akcyzy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, z tym że zwrot następuje na wniosek:
a) podmiotów, o których mowa w art. 37j obowiązek zapłaty opłaty paliwowej ust. 1, albo
b) podmiotu, który nabył od podmiotów, o których mowa w art. 37j obowiązek zapłaty opłaty paliwowej ust. 1, paliwa silnikowe lub gaz, o których mowa w art. 37h opłata paliwowa, wprowadzenie na rynek paliw silnikowych i gazu, biokomponenty, albo
c) uprawnionego wysyłającego dokonującego dostawy wewnątrzwspólnotowej paliw silnikowych lub gazu, o których mowa w art. 37h opłata paliwowa, wprowadzenie na rynek paliw silnikowych i gazu, biokomponenty, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, niebędącego podmiotem, o którym mowa w lit. b i art. 37j obowiązek zapłaty opłaty paliwowej ust. 1.
2.
Organem właściwym w sprawie zwrotu opłaty paliwowej jest organ:
1)
właściwy w sprawach zwrotu zapłaconej kwoty podatku akcyzowego, wyznaczony w przepisach wydanych na podstawie art. 31 zwolnienia od akcyzy na mocy porozumień międzynarodowych ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;
2)
o którym mowa odpowiednio w art. 14 właściwość organów podatkowych w sprawach akcyzy ust. 8a i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym – w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1a i 2.
3.
Zwrotu opłaty paliwowej dokonuje się ze środków należnych Krajowemu Funduszowi Drogowemu, Funduszowi Kolejowemu oraz Funduszowi rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w proporcji ustalonej zgodnie z art. 37i przeznaczenie wpływów z opłaty paliwowej ust. 1.
4.
Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o zwrot opłaty paliwowej, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uwzględniając konieczność prawidłowego określania kwot zwracanej opłaty paliwowej.
Art. 37oa. Zwrot opłaty paliwowej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Radca prawny
Gniezno (woj. wielkopolskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...