• Art. 37p. autostrady - Pr...
  02.10.2023

Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Stan prawny aktualny na dzień: 02.10.2023

Dz.U.2022.0.2483 t.j. - Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Art. 37p. autostrady


Przekazanie kwot z pobranej opłaty paliwowej

1.
Naczelnik urzędu skarbowego, o którym mowa w art. 37o obowiązki podmiotów zobowiązanych do zapłaty opłaty paliwowej, nadpłata w opłacie ust. 1, przekazuje kwoty pobranej opłaty paliwowej na wyodrębniony rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego, w terminie 14 dni od dnia jej pobrania.
2.
Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje środki, o których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia wpływu na rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego, w wysokości określonej w art. 37i przeznaczenie wpływów z opłaty paliwowej, na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego, na rachunek Funduszu Kolejowego oraz na rachunek Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, chyba że zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 37ob przekazanie przez BGK środków w celu zwrotu nadpłaty lub zwrotu opłaty paliwowej.
Art. 37p. Przekazanie kwot z pobranej opłaty paliwowej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...