• Art. 39l. autostrady - Po...
  16.07.2024

Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Stan prawny aktualny na dzień: 16.07.2024

Dz.U.2024.0.321 t.j. - Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Art. 39l. autostrady


Porozumienie ministra do spraw transportu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

1.
Minister właściwy do spraw transportu zawiera z Bankiem Gospodarstwa Krajowego porozumienie określające:
1)
szczegółowy sposób i terminy dokonywania wypłat ze środków Funduszu, z wyjątkiem wypłat na cele, o których mowa w art. 39f przeznaczenie środków Funduszu ust. 1 pkt 5, pkt 6 lit. b, pkt 9;
2)
sposób i terminy dokonywania przez Bank Gospodarstwa Krajowego lokat, o których mowa w art. 39e lokowanie okresowo wolnych środków Funduszu ust. 1;
3)
(uchylony)
4)
(uchylony)
5)
sposób gromadzenia w ramach Funduszu środków, o których mowa w art. 39n plan finansowy Funduszu ust. 2 pkt 2, oraz wpływów, o których mowa w art. 39b pochodzenie środków Funduszu ust. 1 pkt 11b i 11e;
6)
tryb przekazywania do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad albo drogowej spółki specjalnego przeznaczenia środków finansowych na realizację zadań;
7)
zasady udzielania finansowania, o którym mowa w art. 39f przeznaczenie środków Funduszu ust. 6.
2.
Minister właściwy do spraw transportu oraz minister właściwy do spraw finansów publicznych zawiera z Bankiem Gospodarstwa Krajowego porozumienie określające szczegółowy:
1)
sposób i tryb przekazywania przychodów z opłaty, o której mowa w art. 13 opłaty za korzystanie z dróg publicznych ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
2)
sposób i termin dokonywania wypłat ze środków Funduszu na cele, o których mowa w art. 39f przeznaczenie środków Funduszu ust. 1 pkt 5, pkt 6 lit. b, pkt 9;
3)
sposób i termin przekazywania przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych informacji do ministra właściwego do spraw transportu o przewidywanej kwocie:
a) przychodów z opłaty, o której mowa w art. 13 opłaty za korzystanie z dróg publicznych ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
b) wydatków na cele, o których mowa w art. 39f przeznaczenie środków Funduszu ust. 1 pkt 5, pkt 6 lit. b, pkt 9
– na potrzeby przygotowania projektu planu finansowego, o którym mowa w art. 39n plan finansowy Funduszu ust. 1.
Art. 39l. Porozumienie ministra do spraw transportu z Ban... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...