• Art. 39s. autostrady - Uc...
  03.10.2023

Art. 39s. autostrady


Uczestnicy przetargów sprzedaży obligacji

1.
W przetargach, o których mowa w art. 39r tryby sprzedaży obligacji pkt 3, mogą brać udział wyłącznie banki, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 2439, z późn. zm.), a także ich oddziały, z którymi minister właściwy do spraw budżetu zawarł umowę przyznającą im prawo do składania ofert na przetargach obligacji skarbowych.
2.
Uczestnicy przetargu nabywają obligacje we własnym imieniu i na własny rachunek.
Art. 39s. Uczestnicy przetargów sprzedaży obligacji - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...