• Art. 10. - Zakaz wprowad...
  21.02.2024
Obserwuj akt

Art. 10. bat. i akum.


Zakaz wprowadzania do obrotu i dystrybucji baterii i akumulatorów niespełniających wymagań

1.
Zakazuje się wprowadzania do obrotu oraz dystrybucji baterii i akumulatorów niespełniających wymagań określonych w art. 8 limity zawartości rtęci i kadmu w bateriach i akumulatorach, i art. 9 oznakowanie baterii i akumulatorów,
2.
Wprowadzający do obrotu baterie lub akumulatory jest obowiązany do wycofania z obrotu baterii i akumulatorów niespełniających wymagań określonych w art. 8 limity zawartości rtęci i kadmu w bateriach i akumulatorach, i art. 9 oznakowanie baterii i akumulatorów,
3.
W przypadku niewycofania z obrotu baterii i akumulatorów niespełniających wymagań określonych w art. 8 limity zawartości rtęci i kadmu w bateriach i akumulatorach, i art. 9 oznakowanie baterii i akumulatorów, Główny Inspektor Ochrony Środowiska wydaje z urzędu decyzję o wycofaniu z obrotu tych baterii lub akumulatorów.
4.
Decyzja, o której mowa w ust. 3, zawiera:
1)
zobowiązanie wprowadzającego do obrotu baterie lub akumulatory do odpowiedniego publicznego wezwania sprzedawców detalicznych, sprzedawców hurtowych oraz użytkowników końcowych baterii lub akumulatorów niespełniających wymagań określonych w art. 8 limity zawartości rtęci i kadmu w bateriach i akumulatorach, i art. 9 oznakowanie baterii i akumulatorów, do oddawania tych baterii i akumulatorów na koszt i odpowiedzialność wprowadzającego do obrotu baterie lub akumulatory;
2)
określenie miejsca lub miejsc przyjmowania baterii i akumulatorów niespełniających wymagań określonych w art. 8 limity zawartości rtęci i kadmu w bateriach i akumulatorach, i art. 9 oznakowanie baterii i akumulatorów,
3)
nakaz przetworzenia i recyklingu wycofanych z obrotu baterii i akumulatorów, zgodnie z przepisami ustawy.
5.
Wojewódzki inspektor inspekcji handlowej właściwy ze względu na miejsce kontroli sprzedawcy detalicznego lub sprzedawcy hurtowego może zarządzić w toku kontroli, w drodze decyzji, wstrzymanie dystrybucji baterii lub akumulatorów niespełniających wymagań określonych w art. 8 limity zawartości rtęci i kadmu w bateriach i akumulatorach, i art. 9 oznakowanie baterii i akumulatorów, .
6.
W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 5, sprzedawca detaliczny lub sprzedawca hurtowy jest obowiązany do zwrotu baterii i akumulatorów niespełniających wymagań określonych w art. 8 limity zawartości rtęci i kadmu w bateriach i akumulatorach, i art. 9 oznakowanie baterii i akumulatorów, do dostawcy, a w przypadku braku takiej możliwości - do przekazania tych baterii i akumulatorów jako zużytych baterii i zużytych akumulatorów do przetworzenia i recyklingu.
7.
Informację o wynikach kontroli oraz kopię decyzji, o której mowa w ust. 5, wojewódzki inspektor inspekcji handlowej przedkłada Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w terminie 30 dni od dnia jej wydania.
8.
Decyzjom, o których mowa w ust. 3 i 5, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności.
9.
Koszty związane z wycofaniem z obrotu, wstrzymaniem dystrybucji lub przekazaniem do przetworzenia i recyklingu baterii i akumulatorów ponosi wprowadzający do obrotu baterie lub akumulatory.
Art. 10. Zakaz wprowadzania do obrotu i dystrybucji bater... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...