• Art. 103. - Właściwość o...
  29.05.2024
Obserwuj akt

Art. 103. bat. i akum.


Właściwość organów w sprawach wymierzania kar pieniężnych

1.
Kary pieniężne, o których mowa w art 97–99c i art 100a–102, wymierza, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor ochrony środowiska.
2.
Ustalając wysokość kar pieniężnych, o których mowa w art 97–99c i art 100a–102, uwzględnia się zakres naruszenia oraz dotychczasową działalność podmiotu.
3.
Kary pieniężne wnosi się na odrębny rachunek bankowy wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska.
3a.
Kary pieniężne wnosi się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary pieniężnej stała się ostateczna.
3b.
Wpływy z tytułu kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa.
4.
W sprawach dotyczących kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.
Art. 103. Właściwość organów w sprawach wymierzania kar p... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...