• Art. 122. - Wejście usta...
  21.02.2024
Obserwuj akt

Art. 122. bat. i akum.


Wejście ustawy w życie

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1)
art. 11 wymóg dołączania instrukcji ust. 2 i 3, art. 15 minimalne poziomy wydajności recyklingu baterii lub akumulatorów ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 48 obowiązki sprzedawcy detalicznego przenośnych baterii lub akumulatorów, art. 49 obowiązki sprzedawcy hurtowego przenośnych baterii lub akumulatorów, art. 77 niedopełnienie obowiązku dołączenia wymaganej instrukcji, art. 86 niedopełnienie obowiązku przyjmowania selektywnie zebranych baterii lub akumulatorów, art. 87 niedopełnienie obowiązku przyjmowania przenośnych baterii lub akumulatorów i art. 99 niedopełnienie obowiązku dołączania instrukcji do wprowadzanego do obrotu sprzętu, które wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia;
2)
art. 9 oznakowanie baterii i akumulatorów ust. 4, który wchodzi w życie z dniem 26 września 2009 r.;
3)
art 17-26 i art. 79 uchylony, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2009 r.;
4)
art. 30 umieszczanie na dokumentach numeru rejestrowego, art 32-43, art 53-56, art. 65 obowiązki marszałka województwa w zakresie wpływów z opłat, art. 69 udostępnianie wykazu miejsc odbioru i zbierających zużyte baterie i akumulatory, art. 72 zbiorcza informacja o wynikach kontroli przedsiębiorców wpisanych do rejestru, art. 80 niedopełnienie obowiązku umieszczania na dokumentach numeru rejestrowego, art 82-85, art. 89 niedopełnienie obowiązków w zakresie przyjmowania zużytych baterii lub akumulatorów samochodowych, art. 90 niedopełnienie obowiązków w zakresie opłaty depozytowej, art. 100 uchylony, art 104-106, art. 111 zmiana ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej pkt 1-13 i 15-20 oraz art. 114 zmiana ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.;
5)
art. 111 zmiana ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej pkt 14, który wchodzi w życie z dniem 1 maja 2010 r.;
6)
art. 15 minimalne poziomy wydajności recyklingu baterii lub akumulatorów ust. 1 pkt 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem 26 września 2011 r.;
7)
art 66-68, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 28.05.2009 r. - Dz. U. z 2009 r. poz. 666]
Art. 122. Wejście ustawy w życie - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...