• Art. 28. - Realizacja ob...
  21.02.2024
Obserwuj akt

Art. 28. bat. i akum.


Realizacja obowiązków wprowadzających baterie lub akumulatory za pośrednictwem innych podmiotów

1.
Wprowadzający baterie lub akumulatory może wykonywać obowiązki, o których mowa w art. 27 obowiązki wprowadzających baterie lub akumulatory, art. 31 obowiązek odebrania od użytkownika końcowego zużytych baterii i akumulatorów, art. 32 umowa dotycząca zbierania zużytych przenośnych baterii lub akumulatorów ust. 1, art. 33 obowiązek osiągnięcia poziomów zbierania zużytych przenośnych baterii lub akumulatorów ust. 1, art. 34 ewidencje i sprawozdawczość wprowadzającego baterie lub akumulatory ust. 2, art. 35 sprawozdanie wprowadzającego baterie przenośne lub akumulatory, art. 36 umowa o przyjmowanie oraz przetwarzanie i recykling baterii lub akumulatorów ust. 1 i 4, art. 37 finansowanie publicznych kampanii edukacyjnych ust. 1 i 6 lub art. 41 powstanie obowiązku obliczenia opłaty produktowej i jej uiszczanie ust. 3, za pośrednictwem podmiotu pośredniczącego.
2.
Odpowiedzialność za prawidłową realizację obowiązków, o których mowa w ust. 1, spoczywa na wprowadzającym baterie lub akumulatory.
3.
Podmiot pośredniczący jest obowiązany posiadać wdrożony system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) lub z normą ISO 14001.
4.
Wykonywanie obowiązków wprowadzającego baterie lub akumulatory za pośrednictwem podmiotu pośredniczącego odbywa się na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5.
Wprowadzający baterie lub akumulatory oraz podmiot pośredniczący są obowiązani przechowywać umowy, o których mowa w ust. 4, przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa przestała obowiązywać.
Art. 28. Realizacja obowiązków wprowadzających baterie lu... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...